Wortelen

Voerwortelen worden door ons van akkerbouw bedrijven of verwerkers ingekocht. De wortelen worden eerst gewassen zodat ze grondvrij zijn, voordat ze naar het veehouderij bedrijf gaan.

Opslag & Bewaring:
Voerwortelen is een losgestort product. Het dient op een verharde, schone ondervloer te worden gestort of in een sleufsilo. Het product dient binnen ca. 14 dagen te worden gevoerd om bederf te voorkomen.

Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen