Rietzwenk

Rietzwenk leveren wij direct af land tijdens de oogst, of uit de schuur. Het product wordt door ons bij telers ingekocht en opgeslagen om zo de kwaliteit te kunnen bewaken.

Opslag & bewaring:
Wanneer het rietzenk in een schuur op een droge en schone vloer wordt opgeslagen, kan het product probleemloos worden bewaard.

Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen