Natuurhooi

Natuurhooi is afkomstig van onbeweid en onbemest land. Het product kan gediend worden als structuur, of voor jongvee of droge koeien.

Opslag & Bewaring:
Wanneer het natuurhooi in een schuur op een droge en schone vloer wordt opgeslagen, kan het product probleemloos worden bewaard.

Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen