Losgestort strooisel

Agri-Handel Broere kan u diverse soorten los gestort zaagsel aanbieden. De meest bekende en gebruikte soort is dennenzaagsel. Dennenzaagsel is een blank, fijn klam zaagsel. Tevens beschikken wij ook over eerste soort droog, blank zaagsel en houtkrullen. De bomen worden ontschorst voordat ze worden bewerkt. Het risico op klebsiele wordt hierdoor kleiner omdat de bomen grondvrij zijn. Alle soorten los gestort zaagsel worden geleverd per container of walking-floor auto.

Stro-kalk Diepstrooisel
Stro-kalk diepstrooisel is een mengsel van stro-kalk en water kant en klaar gemengd. Het mengsel geeft een vast ligbed met voldoende stevigheid om uw koeien goed grip te geven bij het gaan liggen en het opstaan. Het heeft een rulle bovenlaag waardoor een zacht ligbed ontstaat. Dikke en/of kale hakken zijn bij dit strooisel vrijwel uitgesloten. De kalk heeft zeker een toegevoegde waarde voor uw land. Uit onderzoek is gebleken dat de zuurbindende werking van de kalk behouden blijft in de mest en het stikstofniveau niet veranderd. Bij continu gebruik van stro-kalk en water is bekalking van het land niet meer nodig. Het product wordt los gestort geleverd per volle vracht van 35 ton.

Vlas-kalk Diepstrooisel
Naast stro- kalk mixen is hebben wij Vlas-Kalk mix in ons assortiment

Het voordeel van Vlas is dat het ligbed veel ruller blijft en beter te harken is dan stro-kalk mixen.  Het verbruik zal gelijkwaardig zijn met toch een ruller ligbed. Ook het instrooien is makkelijker, doordat het product door instrooimachines veel beter te verwerken is dan stro-kalk mixen. Wel zal het bed wel wat minder vast zijn dan bij stro-kalkmixen. Door af en toe vlas-kalk af te wisselen met een stro-kalkmix blijft u voldoende vast bed houden. Door de samenstelling van verschillende kalksoorten heeft dit product een zeer hygiënische werking. De vochtopname van het product is hoog, doordat vlas ongeveer 3 keer zoveel vocht opneemt dan stro. De samenstelling bestaat uit 1 deel vlas en 6 delen kalk zonder toevoeging van water. De kalksoorten welke wij gebruiken verbeterd de mestkwaliteit en blijft zijn werking behouden voor op het land. hierdoor zal bekalking niet tot nauwelijks meer nodig zijn op uw land.  De vlas geeft meer organische stof in uw mest en dus ook op het land.

In bewaring zal het product nauwelijks aan kwaliteit inboeten. Het mooiste is om het binnen op te slaan, maar buiten opslaan onder plastic is ook goed mogelijk.

Het product wordt los gestort geleverd per volle vracht van 35 ton.

Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen