Gerstestro

Gerstestro leveren direct af land tijdens de oogst, of uit de schuur. Het product wordt door ons bij telers ingekocht en opgeslagen om zo de kwaliteit te kunnen bewaken.

Het meeste Gerstestro kopen wij in Frankrijk en Denemarken.

Opslag & Bewaring:
Wanneer het gerstestro in een schuur op een droge en schone vloer wordt opgeslagen, kan het product probleemloos worden bewaard.

Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen